O firmie

Firma "POLTOR" istnieje od 1992 roku. Pierwotnie, przedmiotem jej działalności była budowa dróg i mostów kolejowych. Z czasem, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku zakres wykonywanych robót został poszerzony i dziś w ofercie firmy znajduje się także budowa dróg, ulic i chodników z kostki brukowej i granitowej, remonty cząstkowe dróg i ulic, roboty ziemne, budowa i remont nasypów oraz obwałowań.

Realizacja tak szerokiego zakresu robót jest możliwa dzięki posiadaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej i wysokiemu stopniowi mechanizacji zaplecza technicznego, które firma stale stara się powiększać i unowocześniać. Roboty wykonywane są na zlecenie osób indywidualnych, firm i organów administracji publicznej na terenie całego kraju.

Priorytetem dla nas jest satysfakcja klientów, dlatego zakres, cena i termin realizacji roboty jest dostosowywana do ich preferencji. Profesjonalizm i rzetelność firmy oraz wysoką jakość świadczonych usług potwierdza jej prawie dwudziestoletnia obecność na rynku i referencje.