Nasza oferta obejmuje:

 • budownicto kolejowe - torowe i kubaturowe
 • budowy, remonty i konswerwacje bocznic kolejowych
 • budowy i remonty torów tramwajowych
 • instalacje elektryczne oraz urządzenia i sieci energetyczne SN i NN
 • spawanie termitowe szyn
 • budowy i instalacje obiektów ochrony środowiska
 • budownictwo kubaturowe mieszkaniowe i komunalne
 • zewnętrzne sieci wodne i kanalizacyjne (również w gruntach nawodnionych)
 • projektowanie budownictwa ogólnego, kolejowego i przemysłowego oraz kosztorysowanie
 • usługi budowlane
 • usługi sprzętowo-transportowe
 • eksport usług budowlanych i transportowych
 • roboty ziemne
 • roboty drogowe
 • roboty mostowe